Palvelut

Koulutuksen ja kehittämisen lähtökohtana on vahvistaa yhteisön sisäistä vuoropuhelua ja yhteistyötä. Yhteisön hyvinvointi ja tuloksellisuus on aina riippuvainen ihmisistä.

Koulutus- ja kehittämisprosessit

Arviointi oppimisen, osaamisen ja opetuksen vahvistajana

Työnohjaus

Työnohjaus on dialogia työstä: syvällistä itsensä ja työn pohdintaa, jonka tavoitteena on oppia oppimaan omasta kokemuksesta.

NASTA

Innostuneesti ideoiva henkilöstö.
Aidosti arjen tekemiseksi muuntuva strategia. Asiakaslähtöinen uudistuminen.

Työhyvinvoinnin perustana vuoropuhelu ja yhteistyö

Koulutus- ja kehittämisprosesseissa käytetään oppimisen ja kehittämisen voimana kokemuksellista oppimista sekä yhdessä oppimisen filosofiaa ja menetelmiä. Koulutus- ja kehittämistapahtuma on aina yhteinen prosessi, jossa tietoiskut, omat kokemukset ja tiedon soveltaminen omaan työhön vuorottelevat.

Työyhteisön kehittäminen

 • Toimintakulttuurin kehittäminen ja tunnistaminen
 • Työyhteisön kehittyminen: laumasta joukoksi
 • Ammatillinen vuorovaikutus: debatista dialogiin
 • Palautekulttuurin vahvistaminen: kehityskeskustelut, palautteen antaminen ja vastaanottaminen, haasteelliset tilanteet työyhteisössä
 • Matkalla muutokseen: muutoksen kehästä mahdollisuuksien voimaan, osaaminen muutoksessa
 • Paras esiin minusta
 • Lupa tehdä toisin – henkilöstölähtöinen tuloksellisuuden kehittäminen
 • NASTA – toimintamalli

Koulutus- ja valmennusohjelmia

 • VASU tehty – Mitä nyt?
 • Tulevaisuuden koulu – matkalla muutokseen
 • Osallistava ja yhteisöllinen oppilashuolto
 • Osallistava oppilas – yhteisöllinen koulu
 • Ryhmä oppimisen välineenä
 • Työparitoiminta voimavaraksi
 • Ops -prosessin johtaminen koulussa ja kunnassa
 • OPS tehty – miten edetään nyt?
 • Apua arviointiin