Työnohjaukseni

“Työnohjaus on dialogia työstä: syvällistä itsensä ja työn pohdintaa, jonka tavoitteena on oppia oppimaan omasta kokemuksesta. Tätä taitoa yksilö voi soveltaa tietoisemmin arkipäivän työssään, jolloin lopputuloksena on henkilö, jolla on energiaa hoitaa tehtäväänsä: kehittyä, kehittää, luoda uutta ja nauttia hyvinvoivana työstään.”

Työnohjauksen tavoitteet asetetaan yksilön ja/tai ryhmän kanssa yhdessä ennen sopimuksen tekemistä. Tällöin sovitaan myös ohjauksen pelisäännöistä, arvioinnista ja aikatauluista. Työnohjaussuhteessa noudatetaan työnohjauksen ammattieettisiä periaatteita. Työnohjaukset ovat 3-4 viikon välein.


Näistä lähtökohdista katsottuna työnohjaukseni viitekehyksenä kaikille tarjoamilleni henkilöstöryhmille on:

– Systeemiteoreettinen lähtökohta
– Kokemuksellisen oppimisen ja vuorovaikutuksen teoriat
– Prosessi- ja systeemiajattelu
– Työyhteisö- ja organisaatioteoriat
– Pienryhmä- suurryhmädynamiikka
– Johtotehtävissä suunnatussa työnohjauksessa korostuu ennen kaikkea työyhteisö- ja organisaatioteoriat. Eri henkilöstöryhmiä ei voi tarkastella kuitenkaan yksittäisen teorian kautta erillisinä ryhminä, vaan osana työyhteisöä ja siinä vallitsevia ilmiöitä ja lainalaisuuksia.

Menetelminä eri henkilöstöryhmien työnohjauksissa käytän:

– Reflektiota ja avointa dialogia
– Oman työn tutkivaa otetta: fokuksena ohjattavan persoonan, työroolin ja organisaation vuorovaikutus
– Morenolaiset toiminnalliset ja visuaaliset perusmenetelmät oppimisen ja oivalluksen syventämiseksi: psykodraamaharjoitteet, sosiometriset tekniikat, erilaiset rooliharjoitteet jne.