” Oppi syntyy 
yhdessä tekemällä ”

Palvelut

Koulutus- ja kehittämisprosessit

Arviointi oppimisen, osaamisen ja opetuksen vahvistajana

Työnohjaus

Työnohjaus on dialogia työstä: syvällistä itsensä ja työn pohdintaa, jonka tavoitteena on oppia oppimaan omasta kokemuksesta.

NASTA

Innostuneesti ideoiva henkilöstö.
Aidosti arjen tekemiseksi muuntuva strategia.
Asiakaslähtöinen uudistuminen.

Ratkaisukeskeinen
toimintatapa

Ratkaisukeskeinen toimintatapa on ryhmän voimavaroja, tietämystä ja osaamista hyödyntävää työskentelyä. Valmennuksissa ja koulutuksissa vuorottelevat tietoiskut, käytännön esimerkit, keskustelut, harjoittelu ja oman toiminnan suunnittelu. Ryhmää ohjataan yhteisöllisen johtamisen periaattein, jolloin mallista oppiminen mahdollistuu.

Osaamiseni

Olen saanut toimia ja olla yhteistyökumppanina monenlaisten organisaatioiden, yritysten ja työyhteisöjen kanssa. Asiakaskuntani koostuu sekä julkisen että yksityisen sektorin organisaatioista, työyhteisöistä sekä yksittäisistä työryhmistä tai henkilöistä.

Julkisen sektorin hankkeista olen ollut mukana mm. koulutus-, opetus-, sosiaali-, sekä kulttuurialoilla. Olen ollut useiden kuntien, seutukuntien sekä yksittäisten työyhteisöjen yhteistyökumppanina OPS 2014 -perusteiden valmennusprosesseissa. Valmennusten keskeisin tavoite on vahvistaa koko henkilöstön osaamista opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti sekä aikaansaada oppimista ja kasvua tukevia toimintamalleja uuden opetussuunnitelman edellytämälla tavalla.

Lisäksi olen ollut toteuttamassa valtionhallinnon ja erilaisten järjestöjen pitkäkestoisia kehittämishankkeita, esim. Työelämän laadulla tuottavuutta (LATU)-hanke, jonka tavoitteena on kehittää kuntien työelämää ja tuottavuutta kaikkien henkilöstöryhmien yhteistyöllä. Työelämä ja johtaminen paranevat, työn tuottavuus lisääntyy ja henkilöstökuluihin saadaan säästöjä www.lupatehdatoisin.fi.

Peruskoulutukseltani olen kasvatustieteen maisteri. Minulla on yli 30 vuoden kokemus koulumaailmasta erityisopettajana sekä hallinnon tehtävistä
– Helsingin opetusviraston opetuskonsulttina ja
– opetus- ja kulttuuriministeriössä kehittämispäällikkönä.

Työnohjaajana olen täydentänyt osaamistani ja ymmärrystäni opiskelemalla psykodraamaohjaajaksi (CP). Koulutus vahvistaa ymmärrystäni ryhmädynamiikassa sekä organisaatioon ja muutokseen liittyvissä kysymyksissä. Lisätietoja

Koulutus- ja valmennusprosessit perustuvat vuorovaikutukseen, dialogiin. Ymmärrys itsestä, omasta käyttäytymisestä ja muiden antamasta palautteesta edesauttaa onnistumista, osaamista ja tuloksellisuutta. ”Peili – Paras esiin ihmisistä” –sertifikaatti antaa erinomaisen työkalun näiden ominaisuuksien näkyväksi tekemiseen.

Verkosto ja
yhteistyökumppanit

Ota yhteyttä

Leena Nousiainen

Leena Nousiainen
Puh. 044 291 3621
leena.nousiainen(at)rondotraining.fi