APUJA ARVIOINTIIN

Arviointi oppimisen, osaamisen ja opetuksen vahvistajana.

MIKSI?
Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelmaperusteet on otettu käyttöön elokuussa 2016. Yleissivistävän koulutuksen valtakunnallisissa opetussuunnitelmaperusteissa on nähtävissä, että käsitys oppimisesta on muuttunut kohti oppijalähtöistä, autenttista oppimiskäsitystä.
Jotta kouluissa ja oppilaitoksissa arvioitaisiin sitä, mitä opitaan ja opetetaan, tulisi opettajien ja rehtoreiden arviointiosaamista (assessment literacy) vahvistaa osana ammatillista ja pedagogista kehittämistyötä.

KENELLE?
Tarjoamme tutkimukseen perustuvan, toiminnallisen ja käytännön työvälineitä tarjoavan arviointikoulutuksen, joka on suunniteltu erityisesti sivistystoimen, koulujen tai oppilaitosten arviointiryhmälle.

MITÄ?
Arviointikoulutuksen tavoitteena on vahvistaa ja tukea:

  • opettajien ja rehtoreiden arviointiosaamista (assessment literacy),
  • kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävää arviointityötä ja liittää se opetussuunnitelmaperusteissa määriteltyyn oppimiskäsitykseen.
  • sekä opettajien ja rehtoreiden arviointiajattelua, että koulujen ja oppilaitosten arviointikulttuuria
  • suomalaisen koulutuksen arviointijärjestelmän tuntemusta ja siinä erityisesti yleissivistävän koulutuksen ohjaavaa lainsäädäntöä, normeja ja keskeisiä ohjeita.

Arviointiryhmälle suunnatussa koulutuksessa käsitellään arvioinnin erilaisia tehtäviä, jotta kouluissa ja oppilaitoksissa arviointityötä tekeville muodostuisi selkeä käsitys oppimisen ja osaamisen arvioinnista, ja tarkoituksenmukaisista arviointimenetelmistä, joilla arvioidaan esimerkiksi oppimisprosessia tai taitojen kehittymistä. Arvioinnin luotettavuus ja oikeudenmukaisuus nousevat koulutuskokonaisuudessa esille osana koulujen ja oppilaitosten arviointikulttuuria, mutta myös silloin, kun käsitellään oppilaan ja opiskelijan oppimisen tai osaamisen arviointia.

KIINNOSTUITKO?
Ota meihin yhteyttä ja pyydä tarjous!

Leena Nousiainen (KM, psykodraamaohjaaja CP)
Leena.nousiainen@rondotraining.fi 0400-807989
www.rondotraining.fi

Najat Ouakrim-Soivio (KT, FL)
najat (at) arviointi.fi
0400-807989
www.arviointi.fi