NASTAkunta

NASTA

Innostuneesti ideoiva henkilöstö. Aidosti arjen tekemiseksi muuntuva strategia.
Asiakaslähtöinen uudistuminen.

Tehdään yhdessä NASTA!

NASTAkunta -toimintamalli mahdollistaa kuntasi uudistumisen, tuloksellisuuden ja kestävän menestyksen.

NASTA -toimintamallissa henkilöstö ja kuntalaiset vaikuttavat ja osallistuvat – kuntaa ja sen palveluita kehittävät innovaatiot ja uudet toimintatavat syntyvät suoraan asiakasrajapinnassa, kuntatyöntekijän ja kuntalaisen kohtaamisissa.

NASTA -toimintamallin pohjana on kunnan tuloksellisuuden tarkastelu ja kehittäminen vaikuttavuuden, palvelukyvyn, taloudellisuuden ja henkilöstön kyvykkyyden kautta. Tuloksellisuuden aikaansaamiseksi tarvitaan oikeita kehitystoimenpiteitä johtamisessa, henkilöstön osaamisessa, mittaamisessa ja työyhteisöjen toimintatavoissa.

NASTA -toimintamallin ja palvelukokonaisuuden ovat kehittäneet Dazzle Oy ja Rondo Training Oy yhdessä kuntaorganisaatioiden kanssa.

NASTA palvelukokonaisuus

NASTA palvelukokonaisuudesta löydät kuntasi tarpeisiin
räätälöityjä kokonaisvaltaisia tai yksittäisiin haasteisiin
kohdentuvia uudistumisohjelmia:

A. Strategiasta arkeen – arjesta strategiaan
B. NASTAn työyhteisön johtaminen
C. NASTA yhteistyö – NASTA työyhteisö
D. Muutoksen ja uudistumisen johtaminen
E. Lupa tehdä toisin; arjen innovatiivisuus – uudet toimintatavat
F. Vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden mittaaminen